Sandefjord Tannregulering
 
 
Du er her:Forside-Behandlingstilbud-Refusjon og priser

Refusjon og priser

Prisene på behandling varierer veldig avhengig av hvilken bittfeil man har samt hvilket type regulering man velger.
For pasienter under 20 år og for enkelte bittfeil hos voksne får man refundert en del behandlingskostnaden av HELFO.
Refusjonen varierer fra 40% til 100% avhengig av bittfeilens alvorlighetsgrad og om man har krav på søskenmoderasjon.
Vi følger takster satt av Helse og Omsorgsdepartementet. På de fleste behandlinger kommer en egenbetaling i tilegg som ikke dekkes av HELFO. Dette er fordi takstene ikke er hevet i takt med generell prisøkning. Hos oss er prispåslaget på ca 15% av de offentlige takstene

For å få en nøyaktig kostandsoverslag må man komme til oss for en konsultasjon/undersøkelse der vi sammen går igjennom ditt bittavvik og dine ønsker for behandlingen. Ønsker du etter dette å starte på en behandling hos oss utarbeides en behandlingsavtale med utfyllende informasjon om behandlingen innhold, kostnad og varighet.

For barn er egenandelen for en konsultasjon/undersøkelse inkludert et panoramarøntgen/OPG 490,-

For pasienter over 20 år uten henvisning koster en konsultasjon/undersøkelse inkludert et panoramarøntgen/OPG 590,-

Som en pekepinn på hva en behandling koster har vi satt opp noen eksempler.
Prisene er FØR evt. refusjon fra HELFO."


-Innledende behandling: 3000-10 000 kroner
-Funksjonsapparatur/Platebehandling 8000-12 000 kroner
-Regulering i en kjeve 15 000-25 000 kroner
-Regulering i to kjever 25 000-35 000 kroner
-Enkel regulering på baksiden av tennene i en kjeve (Speed lingual og Incognito Lite) 15 000-25 000 kroner
-Accusmile (behandling med gjennomsiktige skinner) 7000-25 000 pr. kjeve avhengig av hvor mange skinner som trengs.
-Incognito (full) regulering på baksiden i en kjeve: 35 000 (fastpris for voksne)
-Incognito (full) regulering på baksiden i begge kjever 60 000 (fastpris for voksne)

Vi har direkte oppgjør med HELFO slik at du bare betaler egenandelen direkte til oss.

For mer utfyllende informasjon om refusjon fra HELFO og behandlinger se:
http://www.kjeveortopediskforening.no/c-12-Kjeveortopedi.aspxKlikk her for mer info om accusmile 
Klikk her for mer info om Incognito
 

Klikk her for mer info om SPEED System
 
Klikk her for mer info om 3M Unitek
Copyright 2016 Sandefjord Tannregulering - Tlf: 33 46 34 40 - E-post: post@sandefjordtannregulering.no Webdesign og webutvikling av A2N Digitalbyrå/ Reklamebyrå
 
 
Dine Logo